Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 301
Năm 2020 : 2.735
Văn bản liên quan

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin

Ngày ban hành:
09/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quán triệt sử dụng hệ thống  phần mềm để dạy học trực tuyến, hội họp

Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nâng cao chất lượng  tổ chức dạy học qua Internet  

Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản VNPT-iOffice

Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đôn đốc sử dụng Công nghệ thông tin

Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới